Několik údajů o kolejišti

Modelová velikost: H0, 1:87
Plocha kolejiště: 35m2
Délka všech kolejí: 321m

Traťová délka při průjezdu po první staniční koleji: 137m

  • z toho dvojkolejná trať: 49m
  • z toho horská trať: 88m

Délka úzkokolejné trati: 11m

Délka průmyslové trati: 2m

Počet výhybek:

  • jednoduchých: 103
  • trojcestných: 6
  • křižovatkových:3

Počet rozpojovačů: 32

Počet stromků a keřů: 3500 a rostou další

Počet figurek: 247

Plánek
Plánek