Zveme vás na "projížďku" naším kolejištěm

Kamenice 743 010-1
Kamenice 743 010-1

Stačí nasednout ve stanici Kamenice do připraveného osobního vlaku tvořeného motorovým vozem a přívěsným vozem řady Bix. (ř.830+020).

Do odjezdu zbývá ještě trochu času na prohlídku nádraží. Stanice Kamenice je mezilehlá středně velká s přilehlou strojovou stanicí(depem).Výpravčí dává návěst Odjezd a už se noříme do tmy prvního z mnoha tunelů. Trať stoupá horskou krajinou souběžně s tratí vedoucí do Skovancova hl.n., aby se od ní v místě bývalé odbočky, v kilometru 4.7, oddělila. Projíždíme okolo tělesa zrušené trati, která dříve vycházela z již zmíněné odbočky, a vjíždíme do dalšího tunelu (torzo zrušené trati vzalo za své při rekonstrukci kamenického nádraží). Tunel končí a náš vlak zastavuje ve výhybně Hůrka.

 

Hůrka
Hůrka

Zatímco nás předjíždí rychlík, máme čas si staničku prohlédnout pozorněji. Nádražíčko má dvě dopravní koleje v pravotočivém oblouku a odbočuje z něj vlečka do lomu, kde pracuje funkční násypka. Odhláška došla a my pokračujeme v další jízdě. Trať stále stoupá, na sklonících se červenají dvojciferná čísla, a po průjezdu tunelem a lesem si všimneme strážního domku hlídaného psem. S rachotem přejíždíme ocelový viadukt nad údolím a vjíždíme do stanice Radomsko. Je to nejvýše položené nádraží na kolejišti. K nádraží přilehlá osada rodinných domků stejného jména. Odjíždíme. Trať teď mírně klesá. Přejíždíme chráněný přejezd s čekajícími auty, míjíme areál sila s navazující vlečkovou kolejí, a hlubokým zářezem přijíždíme do stanice Svatý Potok. Na záhlaví se k naší koleji ještě přimyká regionální trať z Rakouska (Skovancova Horního nádraží).

 

Hradisko
Hradisko

Je to nejmodernější stanice kolejiště vybavená reléovým zabezpečovacím zařízením. Křižujeme s protijedoucí "poštovní raketou" vedenou strojem řady T 478.3030. Náš vláček pokračuje dál do romantické krajiny okolo přehrady přes zastávku Jívová, která je vrcholem na této části trati, do stanice Hradisko, konečné našeho osobního vlaku. Trať pokračuje do Skovancova Horního nádraží, ale my přestupujeme do připraveného úzkorozchodného vláčku tvořeného strojem řady TU 47.013 a vozem Balm-u. Malou chvilku do odjezdu využijeme k pohledu z okna na nádraží Hradisko. Stanice má tři normálněrozchodné dopravní koleje a dvě manipulační. Ostrovně umístněnou staniční budovu a úzkorozchodné koleje, jehož zhlaví právě projíždíme. Vláček krátce zahouká a vjíždíme do krátkého tunelu. Trať dále stoupá proti proudu horské říčky, kterou přejíždí po mostku a levotočivým obloukem přijíždíme do dopravny Hradisko-Obec.

 

Hradisko-Obec
Hradisko-Obec

Součástí nádraží je i malá výtopna a nákladní kolej se skladištěm. Po krátkém pobytu vláček dále pokračuje pravotočivým obloukem po náspu okolo pivovaru Krestan dále do hor. Trať stále stoupá romantickou krajinou luk a lesů přes zastávku Lesná do koncového nádraží ukrytého někde v horách.