Kolejiště

Naše kolejiště svou rozlohou 35m2 ( z toho viditelná krajina 25m2 ) patří mezi několik největších v České republice. Celkem má 321 metrů kolejí a traťová délka při průjezdu po první staniční koleji činí 137m. Na modelu najdete 6 stanic, 2 zastávky a 6 skrytých nádraží, které dokáží obsáhnout až padesát vlakových souprav. V modelové krajině roste na čtyři tisíce stromů a keřů a nejdete zde i několik zmenšenin skutečných staveb, jako např. známou zastávku Jívová z trati Olomouc-Krnov, původní kamennou rozhlednu z nejvyšší moravské hory - Pradědu, silniční nadjezd z Nemilan, strážní lávku z Šatova, několik strážních domků či viadukt od Staré Paky.

  Dále je zde dvojkolejná trať měřící 49 m, která je propojena se zbytkem kolejiště, takže dokáže zamotat hlavu i zkušenému pozorovateli. Na dvojkolejnou trať je připojena i tzv. harfa (pojme až 16 souprav), slouží jako odstavné nádraží, odkud obměňujeme soupravy. Celá dvojkolejná trať je řízena autoblokem, který je konstruován podle skutečného; je zde samozřejmě možnost manuálního ovládání, protože žádná technika není spolehlivá na 100%. Samotná dvojkolejná trať obsáhne až 10 záložních souprav a je možné provozovat až 6 souprav současně. Na zatrolejování dvojkolejné trati byly použity z tovární produkce pouze izolátory a 8 mřížových sloupů, zbytek je z vlastní výroby. Trolej je imitace, proto neslouží k napájení. Po mechanické stránce je však trakční vedení plně funkční a umožňuje jízdu se zdviženým sběračem. Při výstavách, z důvodů opotřebení smykadel, jsou sběrače fixovány cca 2 až 3 mm pod trolejovým drátem.

 Dalším motivem kolejiště je vedlejší horská trať o délce 88 metrů. Její začátek je ve skrytém nádraží, ale pro návštěvníka je to největší viditelné nádraží kolejiště, stanice Kamenice. Pak následuje Hůrka, Radomsko, Svatý Potok (podle epochy jen Potok), zastávka Jívová a Hradisko. Dále trať pokračuje do skrytého nádraží se smyčkou.

 Průmyslová dráha, představující jiný druh železnice, měří 1 m (v současné době se přestavuje na lesní železnici o délce asi 2m).

 Úzkorozchodná trať s provozem osobní i nákladní dopravy byla později rozšířená z koncového nádraží a výhybny ještě o zastávku a skryté nádraží. Celá úzkorozchodná trať měří 11m.

 Jako doplněk k provozu vlakových souprav je k vidění i pohyb silničních vozidel na některých cestách. Dalším zpestřením jsou také tři zvukové moduly, jež najdete na hraně kolejiště a doplňují patřičnými zvuky danou scénu. Za pozornost stojí také interiér remízy kamenického depa, jež lze navíc provozovat i digitálně.

 Na kolejišti veškeré velké práce ustaly, ale stále více se pracuje na detailech, protože jen detail dokáže udělat model modelem. Proto u nás můžete najít spoustu detailů.

Doufáme, že se Vám tyto stránky budou líbit a že se na nich něco zajímavého dozvíte a budou pro vás inspirací.

Brejlovec
Brejlovec
Pokud máte k těmto stránkám nějaké připomínky, zašlete nám je prosím na e-mail kzm@email.cz
Děkujeme.