Historie KŽM 2009 - 2010

Rok 2009 byl ve znamení přípravy na příchod skutečně prvního továrního českého modelu - brejlovce řady 754. Byl to rok, ve kterém navíc tyto stroje
(z ověřovací serie) oslavily kulatiny - třicet let od dodání. Naši členové se podíleli na přípravě podkladů pro firmu Roco, jež se rozhodla zmíněný model české lokomotivy vyrobit. Ovšem výstava spojená s představením prvních modelů brejlovců byla až na podzim a nás čekala její náročná příprava a organizace. Začátkem roku jěště probíhají poslední stavební práce spojené s výměnou oken a hned v únoru se koná druhá Foto-videoakce, která sice nebyla hojně navštívena jako třeba výstava, ale o to byla komornější a pohodovější. Díky spolupráci s naším velkým příznivcem, kameramanem, režisérem, střihačem a zvukařem panem Petrem Ulrichem, bylo natočeno dostatečné množství materiálu, ze kterého v průběhu roku vznikl dokumentární film s názvem: Všudybylka odjíždí, nastupovat, prosím! Na podzimní výstavu bylo připraveno sto DVD nosičů k prodeji, což se hned první den ukázalo jako zcela nedostatečné. Proto jsme přistoupili k vylisování větší serie včetně kvalitního obalu i potisku. Chtěl bych tímto ještě jednou poděkovat Petru Ulrichovi za jeho trpělivost i čas, jež nám věnoval a nezištně věnuje. Na kolejišti dovybavujeme interiér remízy stojanovou vrtačkou a zvedacími patkami. Petr Sovadina montuje (konečně) nový pohon závor u PZZ AŽD71 na spojovací trati a zapojuje další kolejové obvody v Kamenici. Zároveň také provádí upravu v podobě možného přepínání provozu v kamenickém depu na analog či digitál. Mladší členové pracují na výrobě listnatých stromků s pomocí foliáží a také nákladů do vagonů. Sestavují také polostavebnice nákladních vagónů od Roca, do kterých také vyrábí dřevěnou podlahu. Zprovozňujeme také násypku na vlečce v Hůrce a vyměňujeme část kolejiva vlečky. Pokračují úspěšné patinovací víkendy, kdy vždy "zkrášlíme" několik desítek vozidel. Dochází k úpravě kolejiště stanice Skovancov horní nádraží, címž se zvyší jeho kapacita. Na podzim oslovujeme České dráhy s prosbou o zapůjčení skutečného čtyřkového brejlovce na připravovaný roll-out jeho modelové zmenšeniny. Zároveň začínáme pracovat na úpravě a úklidu místnosti v mezipatře, jež nám zapůjčuje DPOV pro připravovanou expozici ke třiceti letům provozu čtyřek. Díky spolupráci fotografů a fandů máme dostatečné množství snímků pro výstavu, jejímž zhotovením se zdarma ujímá přerovská Konika Foto-Studio. Pan Leoš Tomančák zpracovává rozsáhlé povídání o třiceti letech provozu čtyřek a zapůjčuje také některé exponáty. Pan Kaván, "otec" modelů brejlovců, potvrzuje první představení modelu od Roca a pomáhá i se zajištěním skutečné předlohy, což se díky spolupráci s pracovníky olomouckého depa i nakonec podaří. A v listopadu vše vrcholí páteční vernisáží a následnou výstavou, kde se představuje model brejlovce spolu se skutečným strojem 754 020 z olomouckého depa. Ještě jednou VELKÉ poděkování všem spolupracovníkům!

V roce 2010 jsme začali pracovat na dlouho plánované rekonstrukci výhybny Hůrka. Původní záměr počítal i s Radomskem, ale vzhledem k náročnosti prací a jejich rozsahu jsme se rozhodli práce rozdělit. Navíc jsme stále nevěděli jak to bude s podzimní výstavou vzhledem k pracem jak na přerovském nádraží, tak i se stavebními úpravami v areálu DPOV. Přístup do klubovny byl téměř po celý rok "zpříjemňován" různými stavebními překážkami navíc na podzim spojených s přestavbou sociálního zařízení i místností v mezipatře pod klubovnou. Pro tyto důvody jsme zavrhli konání tradiční výstavy i plánované foto-videoakce. Přesto však schůzky probíhaly a na kolejišti se pracovalo. Pan František Navrátil postavil nově budovy do rekonstruované výhybny Hůrka. Námětově se nám vzorem stala podobná výhybna Lašovice v Čechách. Došlo k výměně kolejiva a také k úpravě jeho geometrie, címž byly odstraněny poslední "ostré" oblouky na kolejišti. Došlo také k úpravě krajiny u výhybny i přilehlých tunelových portálů. Nakoupeny byly nové jehličnaté stromky a také větší množství stavebnic nákladních vozů pro práci s mládeží. Upravujeme ještě dodatečně izolované úseky skrytého nádraží za Kamenicí a Petr Sovadina zapojuje traťové telefony. Martin Doležal vyrábí maketu motoru K 12 V 230 DR a také tlumič výfuku. Zároveň zahajuje práce na maketě vyvázaného a částečně otevřeného motoru K 6 S 310 DR. Honza Dohnal sestavuje z odlitku služební vůz Rybák a Filip Zapletal sestavuje stavebnice vozidel z leptů. Jirka Strumienský se především věnuje prací s mládeži. Tomáš Horák pokračuje na vylepšování především parních lokomotiv, jež navíc opatřuje i pohlednou provozní patinou. S koncem roku začínají další stavební práce na rekonstrukci chodby v budově s klubovnou, což nám opět komplikuje vstup i záměry na rok 2011.