Historie KŽM 2006 - 2008

V lednu 2007 začala plánovaná rekonstrukce nádraží Skovancov-pravé. Došlo ke snesení kolejí a výhybek a celé pláně až na rám. Na zpevněný rám byla následně nainstalována pláň nová, z dřevotřískových desek, na kterou bylo položeno nové kolejivo ( PILZ ) včetně výhybek ( PIKO A-Gleis ). Zároveň došlo ke zvýšení počtu kolejí tohoto skrytého nádraží na sedm. Jiří Strumienský připravuje návrh stanov pro zamýšlené založení občanského sdružení. Návrh je po připomínkování dalších členů poslán k registraci, která proběhla 28.3.2007. V dubnu se koná ustavující schůze nově vzniklého občanského sdružení s názvem Klub železničních modelářů a přátel železnice Přerov. K založení sdružení nás vedla potřeba narovnání majetkoprávních vztahů a potřeba samostatnosti vzhedem k plánům do budoucna. Mladší členové zatím pracují na výrobě dalších listnatých stromů a starší modeláři na stavbě minikolejiště velikosti N pro Petra Krestu. Jan Sovadina spolu se Zdeňkem Macháčkem staví ukázkový instruktážní modul - " Jak vzniká krajina na našem kolejišti ". Petr Krejčí skládá kontejnery na dřevní štěpku a Martin Doležal vyrábí kontejnery ACTS a zároveň pracuje ve spolupráci s Karlem Staňkem na výrobě jeřábu k remíze do depa. František Navrátil staví budovy pro minikolejiště N a také pracuje na stavbě strážního domku spolu se zahrádkou. Další mladší členové " nakládají " dřevem na několik způsobů ucelenou soupravu vysokostěnných vozů. V srpnu 2007 je dokončeno a předáno minikolejiště N, které následně umísťuje jeho majitel, Petr Kresta, do svého obchodu na ostravském hlavním nádraží. František Navrátil instaluje další Fallercarsystém, tentokráte na úzkorozchodnou část kolejiště. Petr Sovadina zapojuje nové zabezpečovací zařízení nádraží Skovancov-pravé včetně kamerového systému, který slouží k identifikaci druhu vlaků. V říjnu spolupořádáme s Hobby-shopem jízdu motorového vozu 830 018 po hodonínských lokálkách. Akci tradičně výborně organizuje Leoš Tomančák a Lukáš Hučko. Radek Pliska se dál neúnavně stará o technickou stránku našich internetových stránek včetně aktualizace a Jirka Strumienský opět zajišťuje tisk pohlednic a dalších tiskovin na výstavu. V pátek 16.11.2007 se koná slavnostní vernisáž a následující dva víkendy potom výstava pro veřejnost. V prosinci probíhá první fotoakce pro veřejnost. Na konci roku se uskutečňuje tradiční vánoční setkání se soutěží a projekcí snímků z cesty po Transsibiřské magistrále s poutavým komentářem jejich autora - Zdeňka Nantla.

V roce 2008 jsme se zaměřili na drobnosti a detaily a také na lokální úpravy kolejiště. Začátkem roku bylo nutno připravit účetní doklady pro zpracování daňového přiznání a dalších tiskovin v souvislosti s prvním rokem života našeho občanského sdružení.V dubnu proběhla výroční schůze o.s. Koná se také další patinovací kurz nyní již pod vedením Tomáše Horáka. Na kolejišti pracujeme na výměně části svršku dvojkolejné tratě spolu s úpravou přilehlých tunelových portálů a opěrných zdí. Vylepšen je také propustek a vegetace v této části kolejiště. Jiří Strumienský upravuje staniční cedule stanice Svatý Potok tak, aby je bylo možno dle zvolené epochy měnit za název Potok. Mladší členové vyrábí inventář do interiéru remízy jako např.soustruh, ponky, skříňky, stohovací bedny a další. Také pracují na sestavení stavebnic nákladních vozů firmy Roco, které upravují a po složení ještě i patinují. Nakonec je jejich snažení vyhodnoceno i soutěží o další stavebnice. Martin Doležal staví maketu vyvázaného kývačkového podvozku ČKD a připravuje také maketu trakčního motoru TE 005 k zaformování. Karel Staněk se zaměřuje na postavení repliky strážní lávky pohraniční stráže, jež stála dříve ve stanici Šatov. Petr Sovadina pracuje na novém zvukovém modulu k bývalému strážnímu domku s postavičkou chataře řezajícího dřevo na cirkulárce, kterou vyhoto- vil pan František Navrátil. Filip Zapletal se věnuje podlaze a prohlížecím kanálům v interiéru remízy. Do kanálů montuje i osvětlení. František Navrátil instaluje vnitřní osvětlení a dýmníky do remízy. Petr Sovadina vyměňuje spřáhla na úzkorozchodných vozidlech a montuje nové magnetické rozpojovače. V červnu 2008 je v naší klubovně natáčen pořad České televize s názvem Sabotáž. Během podzimu se rozbíhá rekonstrukce budovy vodárny, kde sídlíme, čítající opravu fasády, části střechy spolu s výměnou oken a dveří. Práce kolidují s termínem listopadové výstavy a jen s vypětím všech sil se podaří termín dodržet. Plánovaná Foto-videoakce je však odložena na rok 2009. Výstava je tradičně zahájena páteční vernisáží s poděkováním sponzorům a spolupracovníkům. Při výstavě byl na schodiště nainstalován LCD monitor, jež ukazuje prostřednictvím kamery provoz na části kolejiště a krátí tak návštěvníkům čekání na vstup do klubovny. V prosinci ještě probíhají práce na výměně dalších oken v klubovně u kolejiště. Na konec roku se koná tradiční soutěž o železnici a setkání přátel klubu.