Historie KŽM 2004 - 2006

V průběhu roku 2004 pokračujeme v pracech na výměně opěrného zdiva, a to na pilířích a opěrných zdech mostu na dvojkolejné trati a kaskádě přehrady Svatý Potok včetně opěrných zdí mostu jednokolejné tratě nad kaskádou. Také portály tunelů u Jívové dostávají nové zdivo a nová opěrná zeď přibyla pod upraveným radomským zhlavím stanice Svatý Potok (František Navrátil, Jan Dostál).
Výhybky na skryté harfě dostávají nové přestavníky (Jan Dostál) a pult harfy je upraven Petrem Sovadinou, který také zapojuje do nových ovládacích pultů výhybky skrytých nádraží dvojkolejné trati. Tímto je dvojkolejná trať zprovozněna pro jízdu vlaků v mezistaničním úseku, tedy prozatím bez funkčního autobloku, na který přijde řada až později, po řádném vyzkoušení nových elektronických modulů s vazbou na kolejové obvody.

V Hradisku byla provedena výměna odjezdových návěstidel. Mechanické skupinové bylo nahrazeno návěstidly Viessmann pro každou kolej a stanice obdržela nově i vjezdové dvouramenné návěstidlo s předvěstí, kterou upravil Petr Sovadina. Radek Pliska montuje v Hradisku dálkové rozpojovače spřáhel a celá stanice je ovládána z nově postaveného pultu, který je umístěn blíže k Jívové. Modernizaci doznalo i přejezdové zabezpečovací zařízení na zastávce Jívová, které Petr Sovadina vyrobil nově včetně přejezdníků. Toto zařízení pracuje jako ve skutečnosti na principu kolejových obvodů a to i včetně funkce bílého pozitivního světla! A protože kolejové obvody již fungují na většině kolejiště, je pro jejich správnou funkci třeba instalovat na všechna dvojkolí vozů kondenzátory. Tohoto úkolu se po počátečních problémech výborně zhostí Jiří Strumienský.

František Navrátil začíná se stavbou budov pro nové kamenické nádraží.
Tvář mění také portály a opěrné zdi v Hůrce a okolí, přičemž vrchol nad Hůrkou dostává novou dominantu. Tou je model původní kamenné rozhledny z Pradědu, který podle dobových fotografií postavil Jan Dostál. Návrší u rozhledny je zalesněno jehličnatými stromky vyrobenými mladšími členy klubu.
Před pravidelnou listopadovou výstavou pořádáme poprvé oficiální vernisáž, při které slavnostně za přítomnosti hostů a přátel klubu odhalujeme zmíněný model rozhledny z Pradědu.
Po skončení výstavy bylo započato s dlouho plánovanou rekonstrukcí stanice Kamenice. Ještě před koncem roku 2004 bylo celé kamenické nádraží rozebráno a to včetně výztuh rámu a kolejí přilehlých tratí. Závěrem roku pořádáme opět již tradiční soutěž o železnici spolu s promítáním diapozitivů a videa.

Rok 2005 je věnován rekonstrukci Kamenice a navazujících tratí. Změn doznala i vlečka k drtiči kamene v Hůrce spolu se silnicí i kopcem. V rámci těchto prací je instalován i Faller car systém, který umožní provoz i na silnici. Na těchto pracech se podílí prakticky všichni starší členové klubu, zatímco mládež vyrábí listnaté stromky za použití foliáže imitující listí.
Pro"úzkou"byl postaven Františkem Navrátilem nový ovládací pult. Na skryté"úzké"harfě bylo Petrem Sovadinou upraveno kolejové uspořádání a oživeno nové zabezpečovací zařízení s funkcí kolejových obvodů. Toto zabezpečovací zařízení se během podzimní výstavy plně osvědčilo a bude základem pro připravovaný autoblok pro dvojkolejnou trať.
Mladší členové pracují na výrobě doplňků a drobností jako např. pumpy, barely, křídlovky, nástavby na vozy Pao, maketa motoru K 6 S 310 DR či reléových domků k PZZ.
PZZ v Jívové je vylepšeno zvukovým modulem imitující zvonek (P. Sovadina) a Jiří Strumienský neúnavně doplňuje další kondenzátory na dvojkolí vozů.
V dílně nám přibyla nová vitrína darovaná Jiřím Doleželem a předsedou klubu je nově zvolen Petr Sovadina. V srpnu organizuje Jiří Strumienský zvláštní jízdu Hanácký okruh s olomouckým motorovým vozem řady 830 076, která se těšila velkému zájmu. 
Hrubou stavbu Kamenice se podaří dokončit do listopadové výstavy. Provizorně jsou zapojeny dopravní koleje a magnety Faller car systému. Výstava je opět zahájena za účasti hostů vernisáží, při které protrhne protokolární vlak vedený"kyklopem"zaslepený portál tunelu a vjede do obnoveného kamenického nádraží. Během výstavy se bezproblémovým provozem potvrdila správnost i rozsah provedené rekonstrukce.
S koncem roku 2005 se koná tradiční setkání s promítáním diapozitivů a soutěží, kterou prvně připravuje na místo Jana Dostála Jirka Strumienský.

V roce 2006 pokračují další práce na rekonstrukci kamenického nádraží. Pracovalo se na sypaných nástupištích, zaštěrkování kolejí a výhybek spolu s patinováním, výhybkových tělěsech s přestavníky a rozpojovačích. Zároveň došlo i k úpravě zhlaví ( pod mostem ) vložením další výhybky, čímž bylo změněno uspořádání kusých kolejí. Petr Sovadina zapojuje el. ovládání Kamenice včetně depa do nově vyrobeného ( Františkem Navrátilem ) pultu. Faller car systém byl doplněn o další magnety pro ovládání jízdy aut. Petr Sovadina vyrábí a aktivuje nové PZZ VÚD s vazbou aut na jízdu vlaků. Pánové Navrátil F. a Horák T. pracují na zídce okolo depa a Karel Staněk dodává zauhlovací výtah. Sice za vteřinu dvanáct, ale přece. Na dalších provozních budovách ve stanici i depu pracuje František Navrátil. Úpravou prochází celá čelní hrana ( sololak ) kolejiště, která byla očistěna a natřena členy Horákem, Doleželem a Krejčím. Mladší členové vytváří nástavby na vozy Pao a nejmladší se učí vyrábět stromky a zeleň. Radek Pliska spouští v průběhu léta nové webové stránky.

V květnu pořádají L. Hučko a J. Strumienský spolu s f.hobby-shop jízdu motorového vozu ř.830 018 po hodonínských lokálkách. Akce se v průběhu roku ještě dvakrát opakuje tentokrát však s řadou 810 a 735. Před pravidelnou listopadovou výstavou je ještě zprovozněn další zvukový modul se zvuky včel. Výstava je zahájena vernisáží s jízdou protokolárního vlaku vedeného řadou 365.4 . Bezproblémový výstavní provoz nám potvrdil vhodně provedenou rekonstrukci nádraží Kamenice a byl i posledním, kdy se používalo skryté nádraží Skovancov-pravé. S koncem roku 2006 se koná opět tradiční soutěž o železnici a chystáme se na rekonstrukci nádraží Skovancov-pravé. Jirka Strumienský připravuje podklady pro vznik občanského sdružení s pracovním názvem KŽM Přerov.