Historie KŽM 2002 - 2004

S novým rokem 2002 pracujeme na výměně kolejí Piko za kolejivo Pilz v levém Skovancově dvojkolejné tratě a úpravě traťového úseku Jívová - Hradisko a přilehlé části krajiny spolu s polní (lesní) drážkou.

Elektrikář Petr Sovadina staví nové elektronické zabezpečovací zařízení do stanice Svatý Potok, které umožňuje úplné zabezpečení jak vlakových, tak posunových cest, včetně funkčních seřaďovacích navěstidel a přivolávacích návěstí při jízdě na obsazenou kolej. Toto zabezpečovací zařízení je dokončeno na výstavu v září 2002.
Na jaře 2002 bylo, za přispění OSŽ a DKV p.j. Přerov, namontováno nové osvětlení klubovny včetně nové elektroinstalace. Také byla vymalována část klubovny s vnitřním schodištěm a za levou částí nového kolejiště byla nainstalována kulisa s pozadím.
Od června 2002 se nám podařil pronájem vitríny na prvním nástupišti přerovského nádraží. Mimo propagace našeho klubu, termínů výstav a dalších akcí, jsou v ní k vidění fotografie s železniční tématikou od Jiřího Strumienského, Lukáše Hučka, Petra Sovadiny a Jana Dostála.
Na zářijovou výstavu (28. - 29. 9.) byla dokončena úprava traťového úseku Hradisko - Jívová, která čítala výměnu opěrných zdí za nové plastové, stejně i tunelových portálů, nového silničního nadjezdu, úpravu krajiny a novou zeleň s použitím tzv. statických trav. Do listopadové výstavy, která se konala o víkendech 16. - 17. a 23. - 24.11, byl vzhled krajiny vylepšen na celé levé části nového kolejiště a do stanic byly doplněny stojany s podložkami pro zajištění vozů. Dále byla opravena Karlem Staňkem fasáda staniční budovy v Hradisku. Při výstavě bylo také poprvé veřejně posunováno ve Svatém Potoku a na "úzké" s využitím nových dálkových rozpojovačů vyrobených Radkem Pliskou.
O výstavě se však projevily závady na autobloku na dvojkolejné trati, a proto byla rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení na dvojkolejné trati upřednostněna před rekonstrukcí nádraží Kamenice. Ihned po ukončení výstavy dochází k rušení starého autobloku a také k výměně kolejiva a úpravám ve Skovancově hlavním nádraží.

Se začátkem roku 2003 již pilně pracujeme na rekonstrukci skrytých nádraží. Zcela nově je navržen Skovancov horní nádraží (za Svatým Potokem), který je navíc doplněn o vratnou smyčku. Také u Skovancova hlavního nádraží došlo k úpravě zhlaví. Navíc byly vyztuženy rámy pod všemi Skovancovy a pod nově pokládané koleje dodána dřevotřísková deska. Původně použitý sololit se totiž začal prohýbat a deformovaly se koleje. Samozřejmostí je užití profilového kolejiva Pilz. Při těchto pracích byly také vyrobeny nové ovládací pulty pro Skovancov horní i hlavní nádraží. Ovládací pult horního nádraží byl do září 2003 dokončen a zapojen, pult hlavního nádraží čeká na zapojení v roce 2004.
Ve stanici Svatý Potok, respektive na záhlaví směrem Jívová, došlo ke zrušení tunelu a jeho náhrazení zářezem se silničním nadjezdem. Na zeď za touto částí kolejiště přibyla kulisa s pozadím. Ve Svatém Potoku byly oživeny další dálkové rozpojovače spřáhel a také došlo k vylepšení nástupišť a dalších detailů nádraží (staniční nápisy, patina kolejí a výhybek, zeleň a stromy). U harfy (skryté nádraží a zásobárna vlaků pro dvojkolejnou trať) došlo k doplnění další výtažné koleje.
Mimo prací na kolejišti byly v klubovně nainstalovány nové vitríny a v dílně nové poličky. Klubovna s dílnou byly vymalovány. Rekonstruována byla elektroinstalace elektrických zásuvek a bylo instalováno elektrické větrání klubovních prostor, což se kladně projevilo při výstavě, kdy byl vzduch v klubovně přece jen lepší, než dříve. Celé klimatizační zařízení bylo navrženo a vyrobeno Petrem Sovadinou i s následným zapojením.
Natřeny byly venkovní okenní parapetní plechy a nouzově i rámy oken.
V červnu 2003 se konala klubovní soutěž o nejlepší model KŽM Přerov. Vítězem se stal Karel Staněk s modelem vozu Baafx, druhé a třetí místo s modely vozidel řad 812 a 843 obsadil Lukáš Hučko. Ze žáků byly oceněni Milan Kotulek a Vojta Zajac za stavbu budov.
V srpnu 2003 zorganizovali členové klubu Jiří Strumienský a Lukáš Hučko jízdu do Mladče s návštěvou jeskyní. V září jsme pořádali vzpomínkový pochod po trase zrušené úzkorozchodné trati Ondrášov - Dvorce na Moravě.
Do podzimních výstav (27. září a 22.-23. a 29.-30. listopadu 2003) se nepodařilo zapojit výhybky ve Skovancovech hlavním a levém nádraží a také na harfě, proto byla první traťová kolej dvojkolejné tratě vyloučena.
Koncem roku 2003 se koná vánoční setkání se soutěží a videem. Začínáme také pracovat na radomském zhlaví ve Svatém Potoku na výměně výhybek a Hůrce na obměně opěrných zdí a portálů.