Historie KŽM 1989 - 2001

Během ledna 1990 dochází k dohodě mezi vedením ZK železničářů a LD Přerov a 12. února 1990 se klub stěhuje do nových prostor (sál o rozměrech 8 x 8 m + dílna).

Je zkompletováno kolejiště H0 a dokončeno TT. Zároveň je dokončen plán nového kolejiště H0 ve tvaru L navazujícího na stávající staré kolejiště H0. Pracovníci LD se také zapojili do stavby nového kolejiště zhotovením rámů.

LD požádalo KŽM o pomoc při renovaci muzejní parní lokomotivy 475.1142. Členové klubu jsou ochotni udělat pro záchranu této lokomotivy vše.

Na podzim odchází Jan Dostál a Pavel Rozsíval na vojnu, k činnostem klubu se vrací Tomáš Domanský. Za jeho výrazné spolupráce se rozbíhá stavba nového kolejiště H0.

A do toho přichází v létě 1991 oslavy 150 let železnice v Přerově.

Vlastní výstava se uskutečnila o třetím víkendu v měsíci září a byla pojata velkoryse. Na oslavy se sjelo na několik desítek exponátů včetně provozních parních lokomotiv, které se střídaly v čelech nostalgických vlaků. Náš modelářský klub představil široké veřejnosti poprvé složené rámy jako základ nové části kolejiště spolu s již položenou dvojkolejnou tratí, na které byl zajištěn provizorní provoz. Zbývající plocha budoucího kolejiště byla využita pro umístění dalších exponátů a vitrín s modely vozidel ČSD členů klubu. Dále bylo představeno "staré" kolejiště H0 a také již skoro dokončené kolejiště TT.

V dalších letech se členové klubu zaměřují na výstavbu již zmíněné nové části kolejiště, která navazuje na staré kolejiště H0 z roku 1971. Jsou pokládány koleje, vytvářen model krajiny a probíhají elektroinstalační práce. Do klubovní činnosti se zapojují Radek Pliska, Jan Podloucký, elektrospecialista Petr Sovadina a z žákovské kategorie pak Jiří
Strumienský, Jan Kolařík, Petr Navrátil a Martin Zapletal.

1.10.1994
se konala malá výstava v naší klubovně a veřejnost se mohla poprvé seznámit s hrubou částí nového kolejiště H0. Od roku 1996 se vždy pravidelně v podzimních měsících konají výstavy pro veřejnost. V roce 1997 práce na nové části kolejiště vrcholí a prvně nám pomáhá s finančním zajištěním klubu firma KRESTA z Bohumína. V roce 1998 dokončujeme úzkorozchodnou část H0e spolu se skrytou harfou. Členové klubu se začínají věnovat stavbě modelů vozidel našich drah, což v soutěži s tímto umístněním:

1. Karel Staněk Bix H0/A3
2. Lukáš Hučko 842 H0/A1
3. Karel Staněk Uacs TT/A3

čestné uznání Jiří Strumienský za model lokomotivy řady 749.

V tomto roce jsme se zaměřili zvláště na detaily (zásněžky, rozcestníky, ukazatele a mapy, vodní jeřáby, náklady do vozů či výměnová tělesa), také byla dokončena elektrifikace hlavní dvoukolejné tratě a bylo započato s úpravami na starém kolejišti - rekonstrukce stanice a části krajiny v Radomsku.

Radek Pliska společně s Janem Podlouckým zřizují webové stránky klubu.

V měsíci listopadu se koná o víkendech již tradiční výstava, poprvé s dokončenou elektrifikací celé dvojkolejné tratě. Hned po jejím skončení následuje destrukce části krajiny za nádražím Radomsko i s portálem přilehlého tunelu. O Vánocích se koná již tradiční soutěž RISKUJ ANEB CO VÍŠ O ŽELEZNICI.

11. ledna 2000 se konalo v naší klubovně setkání modelářů. Zúčastnilo se ho na třicet modelářů prakticky z celé České republiky, kteří se prezentovali čtyřiceti modely kolejových vozidel. Odpoledne se konalo promítání diapozitivů s povídáním o železnici a lokomotivách.

Pro rodinné problémy přestává docházet elektrospecialista Petr Pliska a tak veškerá drátařina zůstává na bedrech Petra Sovadiny.

V roce 2000 dále pracujeme na rekonstrukci stanic Radomsko a Hůrka spolu s přilehlou částí krajiny (úprava kolmých skalních stěn) a také vybudování nového staničního zabezpečovacího zařízení a ovládání.

Celé Radomsko bylo počeštěno od staniční budovy, skladiště, nástupiště a dalších detailů (lavičky, vyhýbková tělesa, kilometrovníky, drátovody...) také byl předělán portál tunelu za stanicí a ocelový most nad Hůrkou. Petr Sovadina vyrábí nový centrální zdroj pro celé kolejiště.

Při pravidelné listopadové výstavě v roce 2000 byla pro nedokončenou rekonstrukci zabezpečovacího zařízení ve výhybně Hůrka sjízdná jediná dopravní kolej.

Zcela dokončená výhybna Hůrka se představila až při výstavě 160 let železnice v Přerově v termínu 15.-16. září 2001. Během výstavy padly všechny rekordy v návštěvnosti naší klubovny, návštěvníci trpělivě čekají ve frontě na schodech, která začíná skoro až v dolních dveřích vodárny...

Těsně před výstavou (14.9.2001) došlo k opakovaným poruchám zabezpečovacího zařízení ve Svatém Potoku, bylo nutno ho odpojit a přes noc před výstavou nouzově nahradit...

Pravidelná listopadová výstava se v roce 2001 nekonala s ohledem na výstavu proběhlou v září a pokračující práce na kolejišti.