Historie KŽM 1975 - 1989

V roce 1975 byla dokončena hrubá stavba kolejiště a po zjednodušeném provizorním zhotovení elektrické instalace byl zahájen zkušební provoz. Mezi členy dochází ke specializaci v práci. Odborníkem pro elektrickou část kolejiště je Vladimír Pavlík. Ostatní se věnují podle svých možností stavbě budov, mostů, krajiny ale i takových drobností jako jsou třeba železniční značky či patníky u cesty. Stavba kolejiště se zpomalila, protože všechny tyto práce byly časově náročné.

Jelikož kolejiště bylo již v provozuschopném stavu, byl v roce 1979 ke Dni železničářů uspořádán den otevřených dveří. Zájem, zejména dětských návštěvníků, byl větší, než se očekávalo. V některých chvílích bylo v klubovní místnosti mimo členské obsluhy 40 až 50 návštěvníků. Pro podobný úspěch se akce opakovaly i v následujících letech a to i k Mezinárodnímu dni dětí nebo mezi vánočními svátky. Stinnou stránkou bylo větší opotřebení vozového parku.

Stejně jako v minulých letech, kdy se po dobu prázdnin zastavovala modelářská činnost, zúčastnila se část členů cest za poznáním provozu na železnicích. Např. v roce 1976 to byla cesta do oblasti Severních Čech, znovu v následujícím roce navíc s exkurzí na úzkorozchodné dráhy v okolí Žitavy a návštěvou Dopravního muzea v Drážďanech. Často byla navštěvována úzkorozchodná železnice v Mladějově na Moravě a v roce 1979 pak týdenní pobyt na Hromnické lesní železnici. Někteří členové klubu se také zúčastnili celostátní výstavy k ukončení parního provozu u ČSD - Liberec 1980 a různých historických jízd.

Koncem roku 1981 byla stavba kolejiště téměř hotová. A protože na příští rok připadalo výročí 140 let příjezdu prvního vlaku do Přerova, začalo se uvažovat o uspořádání výstavy fotografií z historie vývoje železničního uzlu Přerov.

Cena vstupenek pro dospělé byla 3 Kčs a pro děti 1 Kčs.

Výstavu 140 let železnice v Přerově, která trvala pouhé čtyři dny, navštívilo asi 2000 návštěvníků.

Na podzim se v žst. Přerov a LD Přerov začala připravovat znovu výstava k příjezdu prvního vlaku do Přerova. Také kolejiště se v tomto roce stěhovalo potřetí. Tentokrát do dvou nových místností místo jedné původní. V následujícím roce se práce zaměřila na opravy kolejiště, které dost utrpělo trojnásobným stěhováním. Tyto práce pokračovaly i v roce 1983 kdy byla druhá místnost zařizována novým nábytkem jako klubovna - dílna.

Protože počet zakládajících a starších členů se neustále snižoval z důvodu přestěhování, dojíždění do zaměstnání a rodinných povinností, bylo dohodnuto pokusit se získat alespoň pár zkušenějších modelářů, kteří by pomohli při práci s mládeží. Za tím účelem byl v prosinci 1983 uspořádán den otevřených dveří. Provoz na kolejišti, vystaveny vlastní modely, fotografie z činnosti klubu a
promítnuty diapozitivy.

Výsledkem byl nečekaný příliv mládeže od 10 do 15 let. Potěšitelné na tom bylo, že mezi nimi byli i členové již léta nefungujícího kroužku železničních modelářů při ODPM, u kterých je vidět dlouholetý zájem a vytrvalost v modelářské činnosti. Členové se začali scházet ve středu od 18:00 do 20:00 pod vedením Vladimíra Pavlíka. Z nových členů se nejlépe zapracovali Pavel Rozsíval, Petr
Pliska, Jan Dostál a Petr Janáč. Klub nyní pracoval ve dvou místnostech ZK železničářů. V této době se kolejiště udržovalo v provozu a dokončovaly se různé detaily. Poprvé se členové začali zabývat myšlenkou stavby nového kolejiště, které by navazovalo na stávající kolejiště H0. Bylo vypracováno několik návrhů a k realizaci byl vybrán návrh kolejiště s elektrifikací. Propojení kolejišť se plánovalo přes zeď pro nedostatek prostoru.

Vedoucím klubu se stal František Navrátil. V roce 1987 bylo klubu darováno kolejiště TT (2 x 1,5 m) jehož autorem je již zemřelý Miroslav Bureš. Zároveň z klubu odchází Petr Janáč z důvodu zaměstnání v LD v Ústí nad Labem.

Ve dnech 6.7. až 12.7. 1987 se konala výstava kolejišť TT členů klubu.

Klubovní kolejiště se v tomto období nevystavovalo vzhledem ke stíněným prostorám v klubu. Činnost klubu se zaměřila na dokončení darovaného kolejiště TT. Bylo nutno předělat celé elektrické zapojení a dokončit krajinu.

Členové klubu (P.Rozsíval, P.Pliska, J.Dostál) začali podnikat fotografické cesty nejen za parními lokomotivami. Zároveň se stupňuje snaha členů KŽM o získání nových prostor, J. Dostál vydává článek v Trati Družby. Všechny snahy jsou odbývány budoucí rekonstrukcí ZK železničářů.

Členové klubu se již jen schází k popovídání o své lásce k železnici a modelářství, protože pracovat ve stísněných podmínkách je nemožné. Nejmladší členové kroužku se učí obsluhovat klubovní kolejiště, které je staršími členy klubu neustále udržováno v provozu.

Občas navštíví klub pan Herzig a obrací se na klub s prosbou o pomoc při organizování výstavy ke 150 letům železnice v Československu věnované železničnímu uzlu Přerov. Petr Pliska a Jan Dostál zapůjčují svá kolejiště a spolu s Pavlem Rozsívalem je celý týden obsluhují. Výstava se uskutečnila v bývalém kině budovy nádraží Přerov v červnu roku 1989.

V té době navázali členové KŽM P. Pliska a P. Rozsíval kontakty s četou LD Valašské Meziříčí, která pečuje o lokomotivu 433.002.

Jan Dostál se začíná věnovat stavbě modelů vozidel a při shánění dokumentace se seznamuje s p. Louckým z LD Přerov, kterému se svěřuje s klubovními potížemi, tj. s nedostatkem prostoru.

Teprve po listopadu 1989 dochází k výrazné změně. Po osobní iniciativě p. Louckého a díky pochopení zaměstnanců LD Přerov je klubu nabídnuta místnost v lokomotivním depu.