Historie KŽM - Počátek

Kroužek železničního modelářství vznikl v Přerově v 60. letech při Okresním domě pionýrů a mládeže (ODPM). Hlavní činností kroužku byla stavba kolejiště v měřítku TT. Na námětu i vlastním provedení bylo patrné, že model slouží zejména pro získání prvních zkušeností v modelářské činnosti. Přes mnohé nedostatky a chyby byl splněn hlavní záměr, tj. podchycen zájem mládeže o železniční modelářství.

Teprve po roce 1965, kdy se vedoucím kroužku stal František Navrátil, bylo celé kolejiště dokončeno. V té době probíhala přestavba ODPM a po ní byla železničním modelářům přidělena nová místnost. V ní v roce 1968 členové zahájili stavbu nového kolejiště o rozměrech 3 krát 1,5 m ve velikosti H0 (měřítko 1:87) a po jeho brzkém dokončení se pokračovalo v rozšiřování o další panely. V tomto období patřil železniční kroužek k nejčinnějším kroužkům v ODPM. Mimo Františka Navrátila se dalšími vedoucími kroužku stali Miroslav Bureš a Jaroslav Vidtman. Celkový počet členů přesahoval 30.

Z důvodů nedostatečných prostor a vlastního poslání kroužku, tj. vést mládež ve věku 10 až 15 let k práci v železničním modelářství, došlo v roce 1971 k jeho rozdělení. Z věkově starších členů a dalších zájemců vznikl Klub železničních modelářů a přátel železnice při Klubu dopravy a spojů v Přerově.

Posláním klubu bylo, kromě vlastní modelářské činnosti, zabývat se také historií železniční dopravy a fotograficky zachytit zejména končící éru parních lokomotiv a jiného železničního zařízení. Jistá spolupráce s železničním kroužkem ODPM zůstala zachována i nadále. Vedoucím kroužku v ODPM zůstal Miroslav Bureš a v pozdějších letech Miroslav Vyhlídal a Aleš Cipris.

Po vzniku Klubu železničních modelářů byla hlavní činnost zaměřena na získání archivních materiálů a podkladů pro stavbu kolejiště. Členové navštívili známý KŽM ve Valašském Meziříčí. František Navrátil, Miroslav Bureš a Jaroslav Vidtman vypracovali několik návrhů kolejiště s ohledem na tehdejší možnosti a prostory klubu. Pro slíbenou místnost 8 x 4 m byl konečný návrh kolejiště
upraven na 6 x 2 m. Volným námětem byl úsek horské trati - větší stanice s postrkovou službou, výhybna, vrcholová stanice. Modelovým obdobím byla zvolena 60. léta, prolínání motorové a parní trakce. Jako předloha sloužily úseky trati z oblasti Jeseníků a Severních Čech.