Aktuality

Naše kolejiště svou rozlohou 35m2 ( z toho viditelná krajina 25m2 ) patří mezi několik největších v České republice. Celkem má 321 metrů kolejí a traťová délka při průjezdu po první staniční koleji činí 137m. Na modelu najdete 6 stanic, 2 zastávky a 6 skrytých nádraží, které dokáží obsáhnout až padesát vlakových souprav.